OM OSS

Vi på One4All AB erbjuder våra kunder ett komplett sortiment av kvalificerade tjänster och produkter inom IT och AV-segmentet. Oavsett om det gäller konsultation eller installation och drift av IT/AV-teknisk utrustning så bistår vi våra kunder med mångårig expertis. Skräddarsydda systemlösningar är vår specialitet och vi jobbar med marknadens ledande fabrikat.

Även om One4All AB bildades så sent som i juli 2017 så har vi en lång historik i IT och AV-branschen med såväl små enkla lösningar som stora komplexa landsomfattande projekt. Kombinationen av hög kompetens och lång erfarenhet har utvecklat One4All AB till ett specialiserat bolag som täcker våra kunders AV-tekniska behov.

För att bibehålla denna kompetens och kvalitet så lägger vi stor vikt på utbildningar och certifieringar. Vår personal utbildas fortlöpande och instrueras i den senaste tekniken och nya standarder. Vi har ett bra och nära samarbete med de leverantörer vi valt att jobba med.

Geografiskt så har One4All AB kontor i Stockholm. Vi har en dedikerad service och supportavdelning som tar hand om våra kunders akuta behov. Vare sig det gäller det lilla mötesrummet eller den stora föreläsningssalen så hjälper de till för att så snabbt som möjlig säkerställa drift.

Vi på One4All AB bemöter alltid våra kunder med vänlighet och respekt, Vi säkerställer att återkoppling och avrapportering skett och att kunden är nöjd med den leverans och tjänst vi utfört.